Matematyka Bydgoszcz

matematyka Bydgoszcz

Matematyka Bydgoszcz – Centrum Edukacji Nowodworska BIRET Sabina Kwiatkowska-Giemza prowadzi kursy utrwalające i poszerzające wiedzę z matematyki dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się stacjonarnie jak również online. Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia kursów hybrydowych w których część uczniów może uczyć się online z grupami stacjonarnymi. Dzięki takiej organizacji kursy matematyka Bydgoszcz są także dla osób z poza miasta.

Matematyka jest najbardziej logiczną i usystematyzowaną nauką. Należy pamiętać, jednak że należy ją traktować całościowo. Abstrakcyjność pojęć, zadań nie sprzyja szybkiemu zauważeniu przez ucznia faktycznych korzyści wynikających z logicznego i ścisłego połączenia teorii z praktyką w życiu codziennym. Dlatego trudno dzieciom nauczyć się matematyki w szkole. Każdy wie, że słabsi uczniowie nie mają możliwości nadrobienia zaległości na lekcji. Nauczyciel nie ma możliwości tłumaczenia do skutku ze względu na ograniczony czas zajęć. Natomiast lepsi uczniowie nudzą się na zajęciach i nie mają możliwości pogłębienia wiedzy! Matematyka Bydgoszcz w Centrum Edukacji Nowodworska BIRET Sabina Kwiatkowska-Giemza wychodzi naprzeciw jednym i drugim. Korepetycje z matematyki w Bydgoszczy w Birecie rozpoczynają się zawsze od wstępnych rozmów z uczniem. Rozmowy te pozwalają dokładnie określić co sprawia problem, a co zniechęca ucznia do matematyki.

Kursy i korepetycje matematyka Bydgoszcz

Matematyka Bydgoszcz – korepetycje pozwalają na opanowanie materiału z następujących zagadnień:

  • rodzaje liczb, a w tym sposoby ich zapisu (dodatkowo -notacja wykładnicza) oraz ich interpretacja na osi liczbowej;
  • działania na ułamkach zwykłych, dziesiętnych i procentach (w tym proporcje);
  • potęgowanie i pierwiastkowanie;
  • NWW, NWD, rozkład na czynniki pierwsze;
  • jednostki długości oraz jednostki pola powierzchni;
  • Obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego;
  • usuwanie niewymierności;
  • geometria płaska (pola figur, objętość, długość obwodów).

Omawianie poszczególnych zagadnień i rozwiązywanie przykładów opiera się na zadaniach ósmoklasisty, a także na specjalistycznych zbiorach zadań. Zajęcie trwają w Centrum Edukacji Nowodworska BIRET Sabina Kwiatkowska Giemza 45 min lub 90 minut. Czas trwania i dzień w którym odbywają są zajęcia ustala się z kursantami. Indywidualne korepetycje z matematyki w Bydgoszczy 🙂 dają oczywiście najlepszy efekt. Na zajęciach sam na sam z nauczycielem można zrozumieć nawet najtrudniejsze zadania z matematyki. opiera się na zadaniach ósmoklasisty, a także na specjalistycznych zbiorach z

Egzamin ósmoklasisty Bydgoszcz

Matematyka Bydgoszcz w Centrum Edukacji Nowodworska BIRET Sabina Kwiatkowska-Giemza pozwala na przygotowanie na egzamin ósmoklasisty Bydgoszcz w formie indywidualnej, stacjonarnej lub online. Uzyskuje się w ten sposób niezbędną wiedzę wymaganą przez CKE, ale co jest tak samo ważne, oswojenie z formą egzaminu i ze stresem. Jedna lekcja trwa 60 minut i kosztuje 100 zł. Zajęcia są prowadzone przez nauczyciela pracującego na co dzień w szkole licealnej.


Centrum Edukacji Nowodworska BIRET Sabina Kwiatkowska-Giemza zaprasza do zapoznania się z swoją ofertą edukacyjną. Zachęcamy również do odwiedzenia nas na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/biret2018. A może wynajem sali #Bydgoszcz wyda się Państwu ciekawą propozycją.